Tổ yến chưng đường phèn (hủ rời)

+ PRODUCT DESCRIPTION: